PROPOZICE ZÁVODU

TERMÍN ZÁVODU:

27.6.2021 - NEDĚLE


Trasy:

A - 58 km zaváděcí okruh 20 km + hlavní okruh 38 km, převýšení 916 m

B - 25 km okruh 25km, převýšení 414 m


Start: trasa A (všechny kategorie) 12:00 hod.

           trasa B + dětský maraton (všechny kategorie) 12:15 hod.                                             *dětský maraton bude mít svůj koridor na konci                                              na konci startovního pole 


Místo startu: 

Cíl: areál ZŠ Osečná

Občerstvení: krátká trať 1x, dlouhá 2x + v cíli

Pořadatel závodu: ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM

Závod je zařazen do cyklistického seriálu horských kol Galaxy série 2021 - 50 PODRALSKO. Každý závodník dostane malý dárek.


Kategorie hodnocené v Galaxy sérii:

Trasa A ( delší )

 • junioři JD              15 - 18 let
 • muži MD1             19 - 39 let
 • muži MD2           40 - 49 let
 • muži MD3                   50+ let
 • juniorky JZD         15 - 18 let
 • ženy ZD1               19 - 39 let
 • ženy ZD2                     40+ let

Trasa B ( kratší )

 • junioři JK              15 - 18 let
 • muži MK1              19 - 29 let
 • muži MK2             30 - 39 let
 • muži MK3             40 - 59 let
 • muži MK4                    60+ let
 • juniorky JZK          15 - 18 let
 • ženy ZK1                19 - 29 let
 • ženy ZK2               30 - 39 let
 • ženy ZK3                       40+ let 

Kategorie mimo hodnocení Galaxy sérii (dětský maraton na 25km):

 • chlapci CH1                 7 - 8 let
 • chlapci CH2                9 - 10 let
 • chlapci CH3                11 - 12 let
 • chlapci CH4                13 - 14 let
 • dívky D1                          7 - 8 let
 • dívky D2                        9 - 10 let
 • dívky D3                        11 - 12 let
 • dívky D4                        13 - 14 let

* dětské kategorie mohou mít doprovod, ale pouze se startovním číslem na trasu 25km. V případě doprovodu bez startovního čísla bude závodník diskvalifikovaný!

Účast závodníků do osmnácti let pouze s podpisem rodičů, nebo zákonného zástupce! Věková kategorie je dána rokem narození. Další info v pravidlech Galaxy série.


Popis trasy

Oblast bývalého vojenského prostoru mezi Mimoní, Stráží pod Ralskem, Hamrem na Jezeře a Osečnou, dává možnost příjemného ježdění na lesních zpevněných cestách, s krásnými výhledy na dominanty tohoto kraje, kterými jsou Bezděz, Děvín a Ralsko. Tato oblast má svojí zvláštní a jinde neopakovatelnou atmosféru! Pořadatelé z Cyklolive cycling teamu připravili rychlou a nenáročnou trať vhodnou pro širší závodní klientelu. Všichni si zde zajedou pohodový a rychlý závod v mírně zvlněném terénu. Hlavní závod na 58 km odstartuje ve 12:00. Kratší trať 25 km o 10 minut později. Celá trať je vedena po zpevněných cestách a nikde nečekají na závodníky technické záludnosti. Slavnostní start bude v Lázních Kundratice, které jsou vzdáleny od areálu závodu cca 1km. Cíl všech tras je v areálu ZŠ Osečné.


Startovné

Dospělý

500,-Kč - do 1.6.2021

550,- Kč - ukončení registrace on-line do 25.6.2021 15:00

600,- Kč - na místě

Dětský maraton

200,- Kč před konáním závodu, rozhodující je datum doručení platby pořadateli - dětské kategorie

300,- na místě

Závodníci, kteří jsou přihlášeni z roku 2020, tak se platba za startovné nemění a bude převedena do letošního závodu!


Úhrada startovného: 

na účet: 4256599369/0800 (Česká spořitelna), jako variabilní symbol uvádějte číslo vygenerované přihlašovacím systémem OKtiming.


Kancelář:

Jídelna ZŠ Osečná
Ředitel závodu: Lukáš Gamba, Petr Hašek
Tel: +420 734 571 394
Adresa: Jiráskova 302/21, Liberec Liberec XIII-Nové Pavlovice
Email: mtbpodralsko@seznam.cz, cyklolive@seznam.cz

Registrace na místě 27.6.2021 od 9:00!


Doporučení:

Doporučujeme individuální úrazové pojištění a pojištění za škody způsobené druhým osobám.


Podmínky účasti:

Závodí se podle rozpisu tohoto závodu. Každý účastník stvrzuje svým podpisem na přihlášce nebo odesláním on-line formuláře, že si přečetl propozice tohoto závodu, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit. Každý účastník podpisem na přihlášce nebo odesláním on-line formuláře prohlašuje, že startuje na vlastní nebezpečí a riziko, je zdravotně způsobilý, k závodu je dostatečně pojištěn, bude se řídit pokyny pořadatele a pořadatelské služby.