AKTUALITY ZÁVODU

 

Aktuální informace k závodu naleznete zde: https://www.facebook.com/50PODRALSKO 

22.4.2022

12. ročník 50 PODRALSKO se uskuteční v letošním roce 12.6.2022. Slavnostní start závodu proběhne opět v Lázních Kundratice a cíl závodu bude v areálu základní školy Osečná. 

Prvních 200 závodníků obdrží jednu z funkčních čelenek od firmy Eleven a na každého závodníka čeká v cíli účastnická medaile.

Registrace do závodu jsou již spuštěny ZDE!


PROTIEPIDEMIOLOGICKÁ OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S COVID-19

Po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí Liberec vznikají tyto opatření v rámci cyklistického závodu OPZ 50 PODRALSKO. 
Každý účastník závodu musí mít u sebe potvrzení nebo čestné prohlášení pro případnou kontrolu (jedna z následujících variant):
- negativní PCR test na COVID-19, max. 7 dní starý
- negativní antigenní test na COVID-19, max. 72 hodin starý, může být i ze zaměstnání nebo školního zařízení
- prodělanou nemoc COVID-19 (v posledních 180 dnech a po karanténě)
- certifikát o provedeném očkování
                  - od aplikace první dávky nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka
                  - od aplikace první dávky nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka

Testování bude možné i na místě! Při vstupu do areálu bude možné testování zdarma u zdravotní služby. Prosíme o předložení OP a kartičky pojištěnce.

Všechny účastníky prosíme o nasazený respirátor v prostorách prezentace!!!

Dodržujte rozestupy nejméně 2 metry

Startovní koridor bude rozdělen: 50 závodníků elite, následné koridory po 100 závodnících

Při vyhlašovacím ceremoniálu by závodník měl mít respirátor.


REGISTRACE DO ZÁVODU

Registrace online bude ukončena 25.6.2021 v 15:00. Následně se lze přihlásit pouze na místě!

MEDAILE!!!

Na 11. ročník závodu OZP 50 Podralsko máme velké překvapení! Všichni závodníci v cíli dostanou originální účastnickou medaili s motivem závodu. Jak se vám líbí? 


REGISTRACE SPUŠTĚNA!!!

Registrace do 11. ročníku OZP 50 PODRALSKO byla spuštěna! V případě zrušení cyklistického závodu bude startovné vráceno na váš účet.